Physical Organic Chemistry

foc Kukushkin VYu

Professor Kukushkin Vadim


Professors

foc Bokach NA

Bokach Nadezhda

foc Boyarskiy VP

Boyarskiy Vadim

foc Miltsov SA

Miltsov Sergey

foc Selivanov SI

Selivanov Stanislav

foc Tolstoy PM

Tolstoy Peter

foc Chulkova TG

Chulkova Tatyana

foc Bolotin DS

Bolotin Dmitrii

foc Kinzhalov MA

Kinzhalov Mikhail

foc Ivanov DM

Ivanov Daniil


Research Staff

foc Luzyanin KV

Luzyanin Konstantin

foc Novikov AS

Novikov Alexander

foc Rassadin VA

Rasssadin Valentin

foc Demakova MYa

Demakova Marina

foc Rojzkov AV

Rozhkov Anton

foc Katkova SA

Katkova Svetlana

foc Dubovtsev AYu

Dubovtsev Alexey

foc Baykov SV

Baykov Sergey

foc Zelenkov LE

Zelenkov Lev

foc Smirnov AS

Smirnov Andrey

foc Yeliseyeva AA

Yeliseyeva Anastasia

foc Antonov AS

Antonov Aleksandr


Ph.D. Students

foc Miherdov AS

Miherdov Alexander

Research supervisor Boyarskiy Vadim

foc Kryukova MA

Kryukova Maria

Research supervisor Kukushkin Vadim

foc Mulloyarova VV

Mulloyarova Valeria

Research supervisor Kukushkin Vadim

foc Yunusova SN

Yunusova Sevila

Research supervisor Kukushkin Vadim

foc Bikbaeva ZM

Bikbaeva Zarina

Research supervisor Bokach Nadezhda

foc Dobrinin MV

Dobrinin Mikhail

Research supervisor Islamova Regina

foc Deryabin KV

Deryabin Konstantin

Research supervisor Islamova Regina

foc Giba IS

Giba Ivan

Research supervisor Tolstoy Peter

foc Strelnikov IG

Strelnikov Igor

Research supervisor Kukushkin Vadim


Post-graduated Trainees and Students

graduate students

foc Marchenko SA

Marchenko Sergej

Research supervisor Selivanov Stanislav

foc Buryanova VK

Buryanova Valeria

Research supervisor Bolotin Dmitrii

foc Zimin DP

Zimin Dmiriy

Research supervisor Kukushkin Vadim

foc Ilin MV

Il'in Mikhail 

Research supervisor Bolotin Dmitrii

Kostenko Ekaterina

Research supervisor Boyarskiy Vadim

undergraduate students

foc Dobryanskaya VE

Dobryanskaya Vladislava

Research supervisor Ivanov Daniil

foc Eremina AA

Eremina Anzhelika

Research supervisor Kinzhalov Mikhail

foc Kashina M

Kashina Maria

Research supervisor Kinzhalov Mikhail

foc Nguen Tuan Kiet

Nguen Tuan Kiet

Research supervisor Kinzhalov Mikhail

foc Ostras AS

Ostras Aleksey

Research supervisor Tolstoy Peter

foc Parfenova SN

Parfenova Suzanna

Research supervisor Kinzhalov Mikhail

foc Hazanova MA

Hazanova Marina

Research supervisor Ivanov Daniil

foc Buldakov AV

Buldakov Alexader

Research supervisor Kinzhalov Mikhail

foc Geyl KK

Geyl Kirill

Research supervisor Boyarskiy Vadim

foc Sokolova EV

Sokolova Elina

Research supervisor Kinzhalov Mikhail

foc Lesnikova LA

Lesnikova Liana

Research supervisor Bolotin Dmitrii

foc Popov RA

Popov Roman

Research supervisor Mikherdov A.

foc Shestakova VS

Shestakova Vlada

Research supervisor Bolotin Dmitrii

foc Sysoeva AA

Sysoeva Aleksandra

Research supervisor Bolotin Dmitrii


Technical Staff

foc Baranova I

Baranova Irina

foc Petrov AA

Petrov Alexander

foc Eliseenkov EV

Eliseenkov Evgeniy

foc Misharev A

Misharev Alexander