Physical Organic Chemistry

foc Kukushkin VYu

Professor Kukushkin Vadim


Professors and Associate Professors

foc Bokach NA

Bokach Nadezhda

foc Boyarskiy VP

Boyarskiy Vadim

foc Bolotin DS

Bolotin Dmitrii

foc Kinzhalov MA

Kinzhalov Mikhail

foc Ivanov DM

Ivanov Daniil

foc Katkova SA

Katkova Svetlana

foc Miherdov AS

Mikherdov Alexander


Research Staff

foc Demakova MYa

Demakova Marina

foc Novikov AS

Novikov Alexander

foc Rojzkov AV

Rozhkov Anton

foc Dubovtsev AYu

Dubovtsev Alexey

foc Baykov SV

Baykov Sergey

foc Zelenkov LE

Zelenkov Lev

foc Smirnov AS

Smirnov Andrey

foc Yeliseyeva AA

Yeliseyeva Anastasia

foc Katlenok EA

Katlenok Evgeniy

foc Yunusova SN

Yunusova Sevila


Ph.D. Students

foc Suslonov VV

Suslonov Vitaliy

Research supervisor Bokach Nadezhda

foc Aliyarova IS

Aliyarova Irina

Research supervisor Kukushkin Vadim

foc Toykka YuN

Toikka Yulia

Research supervisor Bokach Nadezhda

foc Ilin MV

Il'in Mikhail

Research supervisor Bolotin Dmitrii

Kasatkina Svetlana Olegovna

Kasatkina Svetlana

Research supervisor Boyarsky Vadim

Orehova Yuliya Aleksandrovna

Orekhova Yulia

Research supervisor Boyarsky Vadim

Presnuhina Sofiya Igorevna

Presnuhina Sofiya

Research supervisor Boyarsky Vadim

Semyonov Artyom Valerevich

Semyonov Artyom

Research supervisor Boyarsky Vadim


Post-graduated Trainees and Students

graduate students

foc Kashina M

Kashina Maria

Research supervisor Kinzhalov Mikhail

Savko Polina Yurevna

Savko Polina

Research supervisor Boyarsky Vadim

undergraduate students

foc Geyl KK

Geyl Kirill

Research supervisor Boyarsky Vadim

foc Sokolova EV

Sokolova Elina

Research supervisor Kinzhalov Mikhail

foc Shzerbakov NV

Shcherbakov Nikolay

Research supervisor Dubovtsev Alexey

foc Cheranyova AM

Cheranyova Anna

Research supervisor Ivanov Daniil

foc Popov RA

Popov Roman

Research supervisor Mikherdov A.

Sumina Anastasiya Ivanovna

Sumina Anastasiya

Research supervisor Eliseeva Anastasiya

foc Sysoeva AA

Sysoeva Aleksandra

Research supervisor Bolotin Dmitrii

Jzmihova Margarita Vladimirovna2

Zhmykhova Margarita

Research supervisor Rozhkov Anton

Krutin Roman Vyacheslavovich

Krutin Danil

Research supervisor Chulkova Tatyana

Polonnikov Denis Alekseevich

Polonnikov Denis

Research supervisor Bolotin Dmitrii

Gavrilov Georgiy Aleksandrovich

Gavrilov Georgiy

Research supervisor Kinzhalov Mikhail

Karchevskiy Andrey Aleksandrovich

Karchevsky Andey

Research supervisor Katkova Svetlana


Technical Staff

foc Baranova I

Baranova Irina

foc Petrov AA

Petrov Alexander

foc Eliseenkov EV

Eliseenkov Evgeniy

foc Misharev A

Misharev Alexander